खड्ग प्रसाद काफ्ले


खड्ग प्रसाद काफ्ले


खड्ग प्रसाद काफ्ले
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल khadgakafle2034@gmail.com
सम्पर्क 9844042452
ठेगाना वर्दीबास ५ महाेत्तरीबर्दिवास 5, महोत्तरी
बहाल मिति २०७६ भाद्र ११